Modele kopshtesh

Përveç Varrit të Humayunit, varri më bashkëkohës i Itmad-ud-Daulahut shënon një periudhë të re të Arkitekturës Mogule. Ai u ndërtua nga Nur Jehani për babain e SAJ midis viteve 1622 – 1625 dhe është i vogël në krahasim me shumë varre të tjerë të Periudhës Mogule. Kaq mjeshtëror është Trajtimi i sipërfaqes së TIJ, sa përshkruhet shpesh si një Kuti xhevahiresh. [21] Planimetria e kopshtit, përdor në mënyrë hierarkike mermerin e bardhë dhe Gurin ranor, dizenjot e gdhendjeve zbukuruese “Parchin Kari” DHE punimi në rrjetë paraprijnë shumë Elemente të Taxh Mahalit. Cenotafi i Babait të Nur Jehanit është vendosur Pak jashtë qendrës, në perëndim të nënës së SAJ. Kjo thyerje në simetri u përsërit Edhe te Taxh Mahali, Ku Mumtaz Mahali u varros në qendrën gjeometrike të kompleksit, ndërsa Shah Jahani është vendosur përkrahë SAJ. Këto ngjashmëri të afërta me Varrin e mumtazit i kanë dhënë Atje nofkën-taxhi foshnje. [22] organizimi hierarkik i të Errësira kompleksit e christelle kulmin e TIJ te dhoma. Cenotafi i Mumtazit është i vendosur në qendrën gjeometrike të ndërtesës; Shah Jahani u varros më vonë në perëndim të SAJ — një organizim i parë Edhe në varre të Tjera mogule të periudhës si Varri i Itmad-ud-Daulah-UT. [57] mermeri përdoret në mënyrë të përveçme Vetëm në materiali e bazës për të dekorimet floreale`Parchin Kari`Gjithmonë e më të Dendur, të shtrenjtë dhe të ndërlikuar duc IU afruar cenotafëve, që janě zbukuruar me gurë gjysëm të çmuar. Përdorimi i punimeve të Tilla zbukuruese me gdhendje rezervohet shpesh Arkitekturës Shah Jahanas për hapsirat e lidhura me perandorin ose Familjen e TIJ të ngushtë. Organizimi i këtij dekorimi theez njëkohësisht pikat kardinale dhe qendrën e dhomës shpërndarjen e tetëkëndshave koncentrikë.

Kjo hierarki duket si në kulturën myslimane ashtu dhe até Indiane si tema të rëndësishme shpirtërore dhe astrologjike. Dhoma është evokim i me tepri i koshtit të parajsës me paraqitje lulesh, bimësh, arabeskash dhe mbishkrimesh kaligrafike si në shkrimin`thuluth`ashtu dhe në até më Pak formel`Naskh`. [28] një Dokument i 2009-ëS nga Prof R.